Telecomunicacions

Xarxes de dades, accés wifi, enllaços punt a punt, sistemes de càmeres de seguretat, capçaleres d’amplificació tv, distribució en edificis tv digital i satèl·lit, estesa defibra òptica, videoporters, controls d’accés per teclat o empremta.